google-site-verification=Y_87-868fmcUJlLzkjhwLQG83QzPzJdbt-cvsRUuCQA
Operation Notvarp
Operation Notvarp

Notvarp Förlag


NOTVARP FÖRLAG

Notvarp Förlag publicerar skönlitterära berättelser som sprider ljus över aktuella skeenden och historiska sammanhang. Berättelser där fantasin ges utrymme samtidigt som de vilar på verklighetens grund.

Berättelserna får gärna vara militärpolitiska thrillers, samhällsnära granskningar eller kreativa äventyrsromaner där sanningar sätts på prov. Gärna med en historisk återkoppling och idérikedom, samtidigt som det är trevligt om det finns en anknytning till en naturnära miljö. En atmosfär där skönlitterära verk med fördel kan avnjutas. 

Notvarp är en metod som en gång i tiden användes för att fiska lax. Namnet bygger på två komponenter: not = nät/garn och varp = draglina/tross. Kopplingen mellan Notvarp och fyrar ligger i förkärleken till vatten, det svenska kustbandet och det marina. En kombination som gör att förlaget drivs av en enkel ledstjärna: 

Att som ett fyrljus få sprida sina berättelser till en omvärld som i samma ögonblick som ljusstrålen når fram, vet var skenet kommer ifrån. Detta samtidigt som förlaget använder sig av olika fångstmetoder för att lokalisera berättelser som fångar läsarens intresse. Notvarp som fiskemetod är ett exempel på det.

Om du har läst något av det som Notvarp Förlag har publicerat, tycker vi att det är trevligt om du vill skicka ett e-postmeddelande och förmedla dina tankar. 


NOTVARP FÖRLAG