Operation Notvarp
Operation Notvarp

Notvarp Förlag


Besök fliken "Vår utgivning" för mer information om förlagets böcker.


NOTVARP FÖRLAG

Notvarp Förlag publicerar skönlitterära berättelser som sprider ljus över aktuella skeenden och historiska sammanhang. Berättelser där fantasin ges utrymme samtidigt som de vilar på verklighetens grund.

Berättelserna får gärna vara militärpolitiska thrillers, samhällsnära granskningar eller kreativa äventyrsromaner där sanningar sätts på prov. Gärna med en historisk återkoppling och idérikedom, samtidigt som det är trevligt om det finns en anknytning till en naturnära miljö. En atmosfär där skönlitterära verk med fördel kan avnjutas. Sjöar, vattendrag, skärgårdar och det svenska kustbandet är exempel på sådana platser.

NOTVARP FÖRLAG

Besök fliken "Vår utgivning" för mer information om förlagets böcker.